Professionals

Uitzenden ons werk!

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt, waarbij flexibilisering een steeds grotere rol gaat spelen, is een volledig vast personeelsbestand bijna niet meer te realiseren. Een veel gehoorde mening is dat werknemers geen binding meer hebben met de inlenende bedrijven doordat er veel fluctuatie is in plaatsing van deze werknemers. Wij als BTF willen graag een poule opzetten waarin we een vaste roulering op gang willen brengen van werknemers binnen onze regio. Door het kleinschalige karakter dat je hiermee bewerkstelligd kunnen we meer betrokkenheid creëren van onze medewerkers (uitzendkrachten), hiermee kunt u als bedrijf meer kwaliteit verwachten van deze krachten.

Door gebruik te maken van uitzendkrachten via BTF BV blijft uw besteedde geld binnen de keten van uitzenden en opleiden.

BTF werkt met de afspraken “uitzendwerk in de bouw” die gemaakt zijn door de NBBU en de CAO partijen voor bouwnijverheid.

Om onze poule te vullen zijn wij uw hulp nodig, dit kan door uw ex medewerkers bij ons aan te melden voor bemiddeling naar werk. Ook wanneer u medewerkers (tijdelijk) moet ontslaan willen wij graag met u in contact treden om deze (ex) medewerkers onder te brengen in onze organisatie. Wij kunnen dan op zoek gaan naar werkplekken. Ook kunt u, als u vraag heeft, bij ons terecht om te informeren naar eventuele uitzendkrachten. Hiermee willen wij proberen om de kwaliteit van uw personeelsbezetting te behouden in onze regio.

Enkele voordelen van Flexwerk via BTF BV zijn:

  • Opvangen van pieken en dalen in uw werkvoorraad
  • U loopt geen risico bij ziekte
  • Wij werken met gediplomeerde vakkrachten
  • U betaalt per medewerker per gewerkt uur, zonder bijkomende kosten
  • Wij nemen uw personeelsadministratie uit handen
  • U heeft geen opzegtermijn
  • U heeft een vast aanspreekpunt binnen de organisatie
  • Uiteraard geven wij u kosteloos advies en denken met u mee over oplossingen
  • Geen ketenverplichting van 3 contracten in 2 jaar maar flexibele inzet van arbeidskrachten met een maximale periode van 6,5 jaar (5,5 jaar na 1 juli 2016).
Wij nemen u de zorg van werving en selectie uit handen en u maakt gebruik van verlengde proefperiodes.